• White Vimeo Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

Samer Fouad is an artist, designer, photographer, and a professor of design.